Anmälan av verklig huvudman till Bolagsverket

Enligt ny lag, som trädde ikraft 1 augusti 2017, skall företag och föreningar anmäla verklig huvudman till Bolagsverket från och med den 1 september 2017. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar företaget eller föreningen. Anmälan görs till Bolagsverket genom att en behörig företrädare eller ett ombud loggar in på Bolagsverkets e-tjänst…

Personal sökes

RKR Redovisning & Revision AB är ett fristående bolag som bedriver redovisning, rådgivning och revision med inriktning mot främst ägarledda företag i Västsverige. RKR har idag 13 anställda. Vi är kvalificerade revisorer och redovisningskonsulter med en kunskapsbredd och ett kontaktnät inom både skatt och juridik som gör att vi hanterar de flesta verksamhetsområden.  Att anlita…