Anmälan av verklig huvudman till Bolagsverket

Enligt ny lag, som trädde ikraft 1 augusti 2017, skall företag och föreningar anmäla verklig huvudman till Bolagsverket från och med den 1 september 2017. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar företaget eller föreningen. Anmälan görs till Bolagsverket genom att en behörig företrädare eller ett ombud loggar in på Bolagsverkets e-tjänst…