Förändring öppettider pga covid-19

Med anledning av covid-19:

Kontoret kommer vara delvis bemannat från vecka 1 och framåt.

Vill Ni komma i kontakt med någon av oss är ni välkomna att kontakta Er kontaktperson alternativt lägga material i någon av våra brevlådor.

Tel växel: 0522-62 60 00