2014 11 27

Roger Karlsson Revisionsbyrå AB fortsätter förnyelsearbetet och blir RKR Redovisning & Revision.
NU byter vi namn och logotype för att också markera en synbar förändring.

Byrån grundades 1981 och har alltsedan dess arbetat med att hjälpa våra kunder inom ekonomisk konsultation och redovisning/administration. Över åren har våra kunder blivit fler i såväl antal som storlek. Vilket också inneburit att vi blivit fler och bättre rustade för att möta den ökade efterfrågan.

Varje företag är unikt. Varje företag har sina behov. Av erfarenhet och löpande fortbildning kan vi därför anpassa oss efter våra kunder. Så att varje företag får de råd och stöd som behövs. Idag är detta mer aktuellt än någonsin. Förändringar inom lagstiftningen för företag och dess ekonomiska redovisning kräver också översyn över vilka behov som framledes behöver täckas.

Med en förankring i Uddevallas näringsliv där kontakter och nätverk är viktigt. Med en kunskap som täcker samtliga delar av små som medelstora företags behov. (Läs mer om våra tjänster här!)

Så vet vi att vi också kan hjälpa dig och ditt företag till bättre förutsättningar.

Kontakta oss på RKR så berättar vi mer.