Vår ambition är att biträda våra kunder med alltifrån bildande av bolaget till inskickande av fastställd årsredovisning till bolagsverket.

  • Revision
  • Bokslut och årsredovisningar
  • Löpande bokföring
  • Konsultationer
  • Löneadministration

Vi har även certifierad kyrkorevisor.

Vårt goda kontaktnät bidrar till att vi, vid behov, kan anlita skatteexperter samt advokater/jurister med kort varsel.